Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

01 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

26 มกราคม 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับทุนการศึกษา จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิต

25 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการ  “DTC Share for Fun(d) ” ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

23 มกราคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้เข้าร่วมงาน “Sawasdee France” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

23 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยชมรมกีฬาและนันทนาการ ได้จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า คืนธรรมชาติ คืนชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม และพันธุ์พืชป่า ที่ช่วยเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติ พร้อมกับได้พัฒนาทักษะทางด้านความคิดความเข้าใจถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวสัดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

23 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและบริการแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้เครือดุสิตธานี ได้รับเกียรติให้พานักศึกษาทั้ง 9 คนขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในช่วง ‘Bang Bang Session’ ในปีนี้ ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 3

17 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งมีปณิธานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของวิทยาลัย จึงได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยหนึ่งในพันธกิจดังกล่าวก็คือ การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย

13 มกราคม 2023

หลังจากที่ปีที่แล้ว วิทยาลัยดุสิตธานีได้จัดมหกรรมจัดหางาน Hospitality Talent Fair ขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและผู้มองหางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีไม่น้อย ในปีนี้วิทยาลัยดุสิตธานีจึงเตรียมจัดงานนี้ขึ้นอีกครั้ง โดยยกระดับการจัดงานขึ้นสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่องานว่า ASEAN Hospitality Talent Fair หรือ HTF2023 

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว