หอเกียรติยศ/รางวัล

ณ หอเกียรติยศ แห่งวิทยาลัยดุสิตธานี มีรายนามรางวัลและเกียรตินิยมต่างๆ จากทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

พ.ศ. 2555

14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

  • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
13-20 พฤศจิกายน 2555
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9 ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  • นางสาวชณัฐพิมพ์ ตรีภพโภคทรัพย์
14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

  • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

  • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

  • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

พ.ศ. 2554

10 - 26 มกราคม
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

  • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo