หอเกียรติยศ/รางวัล

ณ หอเกียรติยศ แห่งวิทยาลัยดุสิตธานี มีรายนามรางวัลและเกียรตินิยมต่างๆ จากทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

พ.ศ. 2556

3 มีนาคม 2556

Chefs on Parade 2013 ประเทศฟิลิปปินส์

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Market Basket – ASIAN

 1. อาจารย์ชยากร ดุลยากร
 2. อาจารย์สาธิต เมืองสมบูรณ์
 3. นายสุรกิจ เข็มแก้ว
 4. นางสาวปวีณา วิรัชนาพร
16-17 มีนาคม 2556

การแข่งขันผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหาร (เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 42 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร

 1. นางสาวสุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล

 

Asian Culinary Challenge 2013 ประเทศมาเลเซีย

รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันประกอบอาหารจานหลักประเภทเนื้อแกะ

 1. นายเอกชัย แสงกาศนีย์

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันประกอบอาหารทะเล

 1. นายวชิรวิชญ์ ก้องภพจิรพัฒน์

รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม

 1. นายพัฒนอินทร์ พรหมสวัสดิ์
 2. นายเฉลิมหล้า ลีลา
 3. นายสุรกิจ เข็มแก้ว
22-26 พฤษภาคม 2556

Thailand Ultimate Chef Challenge 2013

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร / Fruit and/or Vegetable Carving Challenge (ทีม 3)

 1. นางสาวจณัญญา มหานาม
 2. นายศรัณย์ คงมั่น
 3. นายธวัชชัย สีแก้ว

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร/ Main Course Poultry Junior Chef (บุคคล)

 1. นายปริวรรต ด้วงเงิน

รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร/ Fruit and/or Vegetable Carving Challenge (บุคคล)

 1. นางสาวจณัญญา มหานาม

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร/ Modern Thai Cuisine Junior Chef (บุคคล) อาหารไทยร่วมสมัยเสิร์ฟ 4 จาน

 1. นายสมพัฒน์ ลิ้มวนานนท์

รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร/4 Different Individually Thai Plated Dessert (บุคคล) ขนมไทยเสิร์ฟคนละ 4 จาน ตามลำดับ

 1. นายปิยะชาติ พุทธวงษ์
 2. นางสาวณัฐนันท์ ประกายเพ็ชรกุล

 

12 - 14 มิถุนายน 2556

Penang Chef Challenge 2013

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขัน Battle of the Chef 2013 แกะสลักผักและผลไม้สด

 1. นายสมประสงค์ จีนมหันต์

รางวัลเหรียญทองและเงิน ประเภทการแข่งขัน Battle of the Chef 2013 ซีฟู้ดฟรีสไตล์ ตามลำดับ

 1. นายสมประสงค์ จีนมหันต์
 2. นายเฉลิมกล้า ลีลา

รางวัลเหรียญเงินและทอง ประเภทการแข่งขัน Battle of the Chef 2013 อาหารจานเป็ด ตามลำดับ

 1. นายเฉลิมกล้า ลีลา
 2. นายสมประสงค์ จีนมหันต์

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขัน Battle of the Chef 2013 ซีฟู้ดฟรีสไตล์

 1. นายสมประสงค์ จีนมหันต์

 

14 มิถุนายน 2556

The Disciples Escoffier Asia / Disciples Escoffier Asia

รางวัลที่ 1 และ 2 ประเภทการแข่งขันประกอบอาหาร ตามลำดับ

 1. นายณัฏฐ์ธวัช น้อยนิตย์
 2. นายปิยะชาติ พุทธวงษ์
2-7 กรกฎาคม 2556

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 42 ณ ประเทศเยอรมัน

อันดับที่ 12 จากจำนวน 24 ประเทศ รางวัล CERTIFICATE OF EXCELLENCE สาขาประกอบอาหาร

 1. น.ส.สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล
25-28 กรกฏาคม 2556

Thailand Retail Food & Hospitality Services 2013

รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันประกอบอาหารเนื้อสัตว์ฟรีสไตล์

 1. นายเอกชัย แสงกาศนีย์
 2. นางสาวสุภาภรณ์ มหัตโกมล
8-10 สิงหาคม 2556

Pataya Food & Hoteliers Expo 2013

รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันประกอบอาหารไทยสมัยใหม่

 1. นายพิชากร มีสัทธรรม
 2. นายวุฒิวัฒน์ ธนสวัสดิรัตน์

 

18 สิงหาคม 2556

อาหารไทยสู่ครัวโลก

รางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกอบอาหารไทยฟรีสไตล์

 1. นายสมประสงค์ จีนมหันต์

พ.ศ. 2555

14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

 • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
13-20 พฤศจิกายน 2555
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9 ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 • นางสาวชณัฐพิมพ์ ตรีภพโภคทรัพย์
14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

 • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

 • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
14-16 พฤศจิกายน 2555
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

 • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

พ.ศ. 2554

10 - 26 มกราคม
14th FHC China International Arts Competition 2012

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร (ประเภททีมร่วมกับ Thailand Culinary Academy)

 • นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo