“หัวใจของธุรกิจคือสุขภาพของครอบครัว” เชฟเบล – ธนกาญจน์ อุรัสยะนันทน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Joya กับการต่อยอดที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

“หัวใจของธุรกิจคือสุขภาพของครอบครัว” เชฟเบล – ธนกาญจน์ อุรัสยะนันทน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Joya กับการต่อยอดที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

เชื่อว่าสำหรับใครหลายคนที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อยู่ คงจะมีหลายสิ่งมากที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะมอบให้กับลูกน้อย เชฟเบล – ธนกาญจน์ อุรัสยะนันทน์ Pastry Innovation Manager ที่ Minor Food Group และนักศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ก็เช่นกัน เธอและหุ้นส่วนธุรกิจของเธอ คุณวิว – มนฑกานต์ วิจิตรคุณากร ต่างก็ให้ความสำคัญกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยเหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือสู่ธุรกิจ startup