วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมใจ “พลิกฟื้นผืนป่า คืนธรรมชาติ คืนชีวิต” 
|

วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมใจ “พลิกฟื้นผืนป่า คืนธรรมชาติ คืนชีวิต” 

วิทยาลัยดุสิตธานี ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยชมรมกีฬาและนันทนาการ ได้จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า คืนธรรมชาติ คืนชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม และพันธุ์พืชป่า ที่ช่วยเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติ พร้อมกับได้พัฒนาทักษะทางด้านความคิดความเข้าใจถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวสัดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

“กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี
|

“กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์

“นักศึกษา DTC เด็กไทยหนึ่งเดียวบนเวทีเชฟโลก” คว้าอันดับ 2 Young Chef Olympiad 2023 “
| |

“นักศึกษา DTC เด็กไทยหนึ่งเดียวบนเวทีเชฟโลก” คว้าอันดับ 2 Young Chef Olympiad 2023 “

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับนายปฎิพล เลิศสุรกิตติ นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 ควบคุมทีมโดย เชฟจตุพร จึงมีสุข ผู้ดูแลการฝึกซ้อมโดยนายธนวัฒน์ โตพัฒนกุล และอาจารย์ ณัฐวุฒิ พรมจันทร์ ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ในงานแข่งขัน Young Chef Olympiad 2023 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษา DTC เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ รัฐโกลกาตาร์ ประเทศอินเดีย

“วิทยาลัยดุสิตธานีส่งต่อความรู้สู่เรือนจำ” ออกแบบการอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
|

“วิทยาลัยดุสิตธานีส่งต่อความรู้สู่เรือนจำ” ออกแบบการอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับทุนการศึกษา จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิต

“สานสัมพันธ์ผลักดันการศึกษา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   
|

“สานสัมพันธ์ผลักดันการศึกษา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   

วิทยาลัยดุสิตธานี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน

“นักศึกษา DTC เป็นเพชรยอดมงกุฎ” คว้าชัยสร้างชื่อให้กับประเทศ
| |

“นักศึกษา DTC เป็นเพชรยอดมงกุฎ” คว้าชัยสร้างชื่อให้กับประเทศ

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี คว้าชัยสร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัล “ทีมชนะเลิศในหัวข้อ Food Security – Top Policy” โดยมี แบมบู – นายพัชรพล เด่นงามวศิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เป็นคนไทยหนึ่งเดียวในทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นฟอรัมนานาชาติที่รวบรวมผู้นำเยาวชนจากในและนอกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดและสร้างสรรค์แผนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญและทันเหตุการณ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ” ภายใต้หัวข้อ “Airline Business & Hospitality” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 
|

“สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ” ภายใต้หัวข้อ “Airline Business & Hospitality” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

อาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “Airline Business & Hospitality” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี

“ร่วมพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร” วิทยาลัยดุสิตธานีจับมือพาณิชย์ ประเมินคุณภาพร้านอาหารไทย Thai SELECT
|

“ร่วมพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร” วิทยาลัยดุสิตธานีจับมือพาณิชย์ ประเมินคุณภาพร้านอาหารไทย Thai SELECT

เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565 ให้แก่ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รวม 217 ร้านทั่วประเทศ โดยหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้ร่วมเป็นกรรมการประเมินคือ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี

“ผนึกกำลังเสริมรากฐานการศึกษา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   
|

“ผนึกกำลังเสริมรากฐานการศึกษา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม นำโดย นางณัฐฐิรา ชิวชาวนา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)”

“วิทยาลัยดุสิตธานีรำลึกคุณูปการผู้ก่อตั้ง” เปิดรูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี 
|

“วิทยาลัยดุสิตธานีรำลึกคุณูปการผู้ก่อตั้ง” เปิดรูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดพิธีเปิดรูปปั้นท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 6 จากซ้าย) องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดรูปปั้น พร้อมด้วยกรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหาร มาร่วมเป็นเกียรติ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่ท่านผู้หญิงสร้างไว้นั