ถอดรหัส DNA ปั้นธุรกิจสำเร็จได้สไตล์ DTC ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 
|

ถอดรหัส DNA ปั้นธุรกิจสำเร็จได้สไตล์ DTC ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสำนักศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดเสวนา DTC Alumni Talk ครั้งที่ 3 ขึ้น ในหัวข้อ “ถอดรหัส DNA ปั้นธุรกิจสำเร็จได้สไตล์ DTC” ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี

นักศึกษาผนึกกำลังทำโรงทาน “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” 
|

นักศึกษาผนึกกำลังทำโรงทาน “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

ส่งเสริมสุขภาพดีกับ “DTC Futsal Cup” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี 
|

ส่งเสริมสุขภาพดีกับ “DTC Futsal Cup” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม กีฬาและนันทนาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเล่นกีฬา จึงจัดโครงการ  “DTC Futsal Cup” ครั้งที่ 15 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตซอลและสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา