Hi

โครงการภาษาไทย … ทำไมต้องใช้ให้ดี

04 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีได้มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษละภาษาไทยผ่านทางกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯ

โครงการ “ภาษาไทย..ทำไมต้องใช้ให้ดี (Why we have to use Thai carefully?) ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา ILA 1102 Business Thai Usage and Business Communication In Thai (For Native Speakers)โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ การวิเคราะห์ และเห็นถึงผลดีของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามบริบทต่างๆ

ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะของการให้ผู้เรียนทำโปสเตอร์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย โดยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวผลจากการใช้ภาษาไทยที่ดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา

ผลงานของนักศึกษากลุ่มที่ 1

(คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

ผลงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2

(คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว