Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี กวาด 38 รางวัลจากการแข่งขันทำอาหาร เบเกอรี่ และแกะสลัก งาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 

11 มิถุนายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  หอการค้าไทย และ Koelnmesse GmbH ได้จัดงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 มหกรรมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งนอกจากจะอลังการไปด้วยงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศตบเท้ามาเข้าร่วมมากมาย เช่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฯลฯ 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ก็ได้ส่งทัพนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร เบเกอรี่ และแกะสลักผักและผลไม้สดในครั้งนี้เช่นกัน และนักศึกษาก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะสามารถโชว์ฝีมือกวาดเหรียญรางวัลมาครองในทุกรายการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้ 

Bakery Team ประเภทเดี่ยว ทีมนักศึกษาจาก DTC คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

Carving ประเภทเดี่ยว คว้า 1 เหรียญทองแดง 

Cookery Team คว้า 2 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง 7 ประกาศนียบัตร (Diploma) 

Carving Team ประเภททีม 3 คน คว้า 1 เหรียญทองแดง 1 ประกาศนียบัตร (Diploma) 

Asian Gourmet Challenge ประเภททีม 3 คน คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 

Bakery Team ประเภทเดี่ยว 

นายชยุตพงศ์ เซ็นพาณิชย์ รายการแข่งขัน Petits fours/ Pralines – Display ได้รับเหรียญทอง 

นายภูชิต อัครวินท์อนันต์ รายการแข่งขัน Petits fours/ Pralines – Display ได้รับเหรียญเงิน 

น.ส. สุพิชญา เหลียนไพโรจน์ รายการแข่งขัน 4 Different individually Western Plated Desserts – Display ได้รับเหรียญเงิน 

น.ส. ปัณณารีย์ จันทร์เพชร รายการแข่งขัน Petits fours/ Pralines – Display ได้รับเหรียญทองแดง 

น.ส. สุทินา เต๋จ๊ะ รายการแข่งขัน 4 Different individually Western Plated Desserts – Display ได้คะแนน 51.5 

Carving ประเภทเดี่ยว 

น.ส. นัทชา แซ่เล่า รายการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้แบบเดี่ยว ได้รับเหรียญทองแดง 

Cookery ประเภทเดี่ยว 

นายธนธัส ด่านขุนทด รายการแข่งขัน Main Course Duck ได้รับเหรียญทอง 

น.ส.เบญจภรณ์ รุ่งเรือง รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับเหรียญทอง 

น.ส. สุพิชญา เหลียนไพโรจน์ รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับเหรียญเงิน 

นายกล้าณรงค์ วชิรโภคา รายการแข่งขัน Main Course Beef Challenge ได้รับเหรียญเงิน 

น.ส. อรสินี ประภาสสุวรรณ รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับเหรียญเงิน และรายการแข่งขัน Pasta Challenge ได้รับเหรียญเงิน 

Cookery Team ประเภททีม 

นายพิสิษฐ์ วงศ์ธีระชวลิต รายการแข่งขัน Pasta Challenge ได้รับเหรียญเงิน / รายการแข่งขัน Main Course Beef Challenge ได้รับ Diploma / รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับเหรียญทองแดง และรายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับเหรียญทองแดง 

น.ส. ชุติมณฑน์ บุญทองศรี รายการแข่งขัน Asian Rice and Noodle Challenge ได้รับเหรียญเงิน 

น.ส. ภัทรพร พูลทั่วญาติ รายการแข่งขัน Asian Curry Challenge ได้รับเหรียญเงิน / รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับเหรียญเงิน / รายการแข่งขัน Main Course Seafood Challenge ได้รับเหรียญทองแดง และรายการแข่งขัน 6 Different type Tapas – Display ได้รับ Diploma 

นายชยากร เลิศคชาธาร รายการแข่งขัน Main Course Beef Challenge ได้รับเหรียญเงิน 

น.ส. วรณัน ไพรกิจเจริญ รายการแข่งขัน Asian Rice and Noodle Challenge ได้รับเหรียญเงิน 

นายอิทธิวัตร สิทธิวงษ์ รายการแข่งขัน Main Course Duck ได้รับเหรียญเงิน 

นายณพวัฒน์ ทับล้อม รายการแข่งขัน Main Course Duck ได้รับเหรียญทองแดง 

น.ส. อรสินี ประภาสสุวรรณ รายการแข่งขัน Asian Curry Challenge ได้รับเหรียญทองแดง 

นายสิทธา บัวลอยเลิศ รายการแข่งขัน Pasta Challenge ได้รับเหรียญทองแดง 

นายปวริศร์ คำพฤกษ์ รายการแข่งขัน Asian Rice and Noodle Challenge ได้รับเหรียญทองแดง 

นายธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์ รายการแข่งขัน Main Course Duck ได้รับเหรียญทองแดง 

นายธานัท สร้อยมงคล รายการแข่งขัน Pasta Challenge ได้รับเหรียญทองแดง 

น.ส. อรสินี ประภาสสุวรรณ รายการแข่งขัน 6 Different type Tapas – Display ได้รับ Diploma 

นายพรพิพัฒน์ ปานบุญ รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับ Diploma 

นายนนทกร กราบบุญมา รายการแข่งขัน Main Course Beef Challenge ได้รับ Diploma 

นายจารุวัฒน์ โจว รายการแข่งขัน Classic Thai Cuisine ได้รับ Diploma 

น.ส. ชดาภร ศิริทองเกษตร รายการแข่งขัน Asian Curry Challenge ได้รับ Diploma 

Carving Team 

น.ส. มานิตา ศรีสัตยเสถียร, น.ส. กัญญา แซ่ตั้ง และ น.ส. ชลธิชา ทองมะลิ รายการแข่งขัน Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Team of 3) ได้รับเหรียญทองแดง 

น.ส. ปิยะพร เตชะวรรณเศรษฐ์, นายสิทธิทรัพย์ มะโนรัตน์ และ น.ส. รัชภร เกียรติกิจกุล รายการแข่งขัน Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Team of 3) ได้รับ Diploma 

Asian Gourmet Challenge 3 คน 

น.ส. อรสินี ประภาสสุวรรณ, น.ส. ภัทรพร พูลทั่วญาติ และ นายอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ ได้รับเหรียญเงิน 

นายสิทธา บัวลอยเลิศ, นายพิสิษฐ์ วงศ์ธีระชวลิต และ นายเอกราช สกุลหอม ได้รับเหรียญทองแดง 

และอาจารย์ผู้ฝึกสอนและดูแลนักศึกษาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 

การแข่งขันเบเกอรี่  

– อาจารย์ณฐิณี จีระลักษณกุล 

– อาจารย์อนุชา ลีฬหาพงศธร 

– อาจารย์ถิรยุส  ใจใหญ่ 

– อาจารย์นภัทร  ศรีวะรมย์ 

– อาจารย์ภาณุพงศ์  จันทร์หาญ 

การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้สด 

– อาจารย์ภาวนา  จันมาลา 

– อาจารย์ปิยวิทย์ ตันติเวทย์ 

การแข่งขันครัวร้อน อาหารไทย และอาหารตะวันตก 

– คุณอภิสิทธิ์  จิตรประสงค์ 

– อาจารย์ณัฐวุฒิ พรมจันทร์ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว