Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “คว้ารางวัลอย่างต่อเนื่อง” ในรายการแข่งขัน “The 3rd American Potatoes Culinary School Training 2022” 

21 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในรายการแข่งขัน “The 3rd American Potatoes Culinary School Training 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ การประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์มันฝรั่งของสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)  เมื่อวันก่อน  

Potatoes USA® ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรด้านอาหารของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรของชาติ เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพด้านอาหารของเยาวชนไทย เป็นการแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความพร้อมทัดเทียมนานาอารยประเทศ เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อวัดทักษะการใช้วัตถุดิบประเภทมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งของ Potatoes USA® โดยวิทยาลัยดุสิตธานีส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทุกปี 

แผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

รายชื่อนักศึกษาสมาชิกในทีม 

  1. นายกานต์  ทิพย์สุริย์ 
  1. นายปฏิพล  เลิศสุรกิตติ 

นักศึกษาผู้ช่วยสนับสนุนการแข่งขัน 

  1. นายบุญนิธิ คหบ์วงค์ 
  1. นายนภพล สมหวัง 
  1. นายพสิษฐ์ จงกิจ 

ผู้ดูแลการฝึกซ้อม 

  1. เชฟจตุพร  จึงมีสุข  
  1. อาจารย์ณิชากร  วงศ์สุนพรัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว