Hi

มะฮอกกานีช่องาม สืบสานประเพณีไหว้ครู ที่วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา

26 ตุลาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น นำโดยคุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์

โดยภายในพิธีเริ่มต้นด้วยอธิการบดีผู้เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน เจิมหนังสือมงคล พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลให้นักศึกษาทุกคนดำเนินชีวิตภายในวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างราบรื่นตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำกล่าววัตถุประสงค์และบทสวดบูชาอาจารย์ นำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา เมื่อวันก่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว