Hi

คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี “คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่”

27 มกราคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเนื่องในโอกาศที่ชนะ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563” สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคม ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” จัดขึ้น ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี


เป็นที่น่ายินดีสำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีที่ผลการพิจารณางานวิจัยในครั้งนี้ประกาศให้คณาจารย์ 5 ท่านได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยในระดับดีมาก ระดับดี และในระดับชมเชยด้วยเช่นกัน ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ อาจารย์สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ อาจารย์ชาคริต ศรีสกุน และ อาจารย์ ดร.สุปราณี วรรณรุณ


ทั้งนี้วิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการทำผลงานวิจัยเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพให้แก่คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทางด้านวิชาการแก่ผู้ให้ความรู้ มีความพร้อมถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว