Hi

“อาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี แสดงศัยกภาพทางวิชาการ” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

02 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ และ ผศ.ดร.ชาคริต ศรีสกุน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ BMC เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการอบรม โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom  เมื่อวันก่อน  

ตามที่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเมืองและชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว