Hi

“อาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี แสดงศัยกภาพทางวิชาการ” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

02 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ และ ผศ.ดร.ชาคริต ศรีสกุน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ BMC เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการอบรม โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom  เมื่อวันก่อน  

ตามที่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเมืองและชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว