Hi

“เสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งทางวิชาการ” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนในเครือมารีวิทย์ทั้ง 3 แห่ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

09 สิงหาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนในเครือมารีวิทย์ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย  โรงเรียนมารีวิทย์ โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน และโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.ศิรินา โพยประโคน (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์ ดร.อมรรัตน์ ศรีพอ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน    และนางสาวอมรรัตน์ พงษ์ศิริปัญจนะ (ที่ 1 จากขวา)  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนในเครือมารีวิทย์ทั้ง 3 แห่ง ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อดูการ เรียนการสอน ตลอดจนเรียนรู้ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย พร้อมกับเรียนรู้้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรม    โดย อาจารย์จรูญศักดิ์   สุนันต๊ะ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการงานสถานที่และห้องพัก ปิดท้ายด้วยการร่วมทำกิจกรรมประกอบอาหาร Homemade Sausage โดยอาจารย์ตุลยวัต ดาวพิเศษ อาจารย์หัวหน้ากลุ่มวิชาอาหารตะวันตก  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว