Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoA ร่วมกับสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทย พัฒนานักกีฬาซอฟต์บอลเยาวชน

13 มิถุนายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Agreement (MoA) กับสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทย ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.จิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร ผู้จัดการแผนกกีฬาและกิจกรรม ผู้แทนอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วย นายนนทวัฒน์ จันทอง เจ้าหน้าที่แผนกกีฬาและกิจกรรม นายกและรองนายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการลงนามและรับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะทางกีฬาซอฟต์บอลให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ในโอกาสดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมเซ็น MoA ด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายฐานประชากรนักกีฬาซอฟต์บอล โดยข้อตกลงประกอบด้วยการสนับสนุนของสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมและทีมกีฬาซอฟต์บอลของวิทยาลัยดุสิตธานี การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟต์บอลของวิทยาลัยดุสิตธานี และการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรกีฬาซอฟต์บอลร่วมกัน ซึ่งการจะขยายฐานประชากรนักกีฬาซอฟต์บอลให้มีจำนวนมากขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นบ่มเพาะที่กลุ่มเยาวชน และสมาคมกีฬาซอฟต์บอลฯ ก็เล็งเห็นว่า นักกีฬาซอฟต์บอลของวิทยาลัยดุสิตธานีมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลต่อไปในอนาคตนั่นเอง

สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมร่วมคัดเลือกและฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลตัวแทนวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็สามารถสมัครได้ที่แผนกกีฬาและกิจกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว