Hi

“Let’s save energy” วิทยาลัยดุสิตธานีจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

14 พฤศจิกายน 2023

ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานถือเป็นปัญหาระดับมหภาคที่ทั่วโลกต่างหาทางร่วมกันแก้ไข ทว่าปัญหาระดับมหภาคใดๆ ก็ย่อมเริ่มมาจากระดับจุลภาคก่อนทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหานี้จึงจำเป็นต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทางซึ่งก็คือระดับจุลภาคนั่นเอง 

ดังเช่นวิทยาลัยดุสิตธานีที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้สถาบันเป็นวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการรณรงค์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใส่ใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง คุ้มค่า และชาญฉลาด เพราะอันที่จริงแล้ว มาตรการด้านพลังงานไม่ได้หมายความว่า จะต้องใช้พลังงานให้น้อยที่สุด แต่หมายถึงการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมกับความจำเป็นต่างหาก  

และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Let’s save energy” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ และได้รับเกียรติจาก คุณพิสิษฐ์ศรี บุญชูวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System Expert) มาเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม ซึ่งคุณพิสิษฐ์ศรีได้ชี้ให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ต่างทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานมากมายหลายวิธี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี การฝึกอบรมครั้งนี้จึงแนะนำวิธีประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น เริ่มจากการพิจารณาและทำความเข้าใจใบแจ้งยอดค่าไฟในแต่ละเดือนว่า ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาจากแหล่งใดบ้าง และเราจะมีวิธีการควบคุมจุดที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยวิธีใดได้บ้าง และเมื่อเราควบคุมจุดที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้แล้ว ค่าไฟในเดือนถัดมาก็จะลดลง เป็นต้น  

การอบรมไม่เพียงแต่อัดแน่นด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับพลังงาน แต่ยังใช้กิจกรรมการละเล่นสนุกๆ มาเป็นเครื่องมือในการสอดแทรกความรู้ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฉุกคิดและเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะกระตุ้นให้บุคลากรของวิทยาลัยมีความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยเฉพาะการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานีหวังว่า การเริ่มต้นอนุรักษ์พลังงานในระดับจุลภาคในฐานะบุคลากรของวิทยาลัยครั้งนี้ จะสร้างแรงกระเพื่อมสู่การอนุรักษ์พลังงานระดับมหภาคในฐานะประชากรโลกต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว