Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้แคมเปญ “DTC: The Giving Project” 

17 มกราคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งมีปณิธานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของวิทยาลัย จึงได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยหนึ่งในพันธกิจดังกล่าวก็คือ การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย   

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา รวมไปถึงนักศึกษาชมรมต่าง ๆ ได้จัดแคมเปญ “DTC: The Giving Project” ขึ้น โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  ของรางวัลสำหรับกิจกรรมการจับสลาก และเครื่องดื่ม ให้แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี 

กิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ให้และการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย ซึ่งนับเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ที่ว่า “ทุกคนควรมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน” 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว