Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีรับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

05 มิถุนายน 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนและนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2567 ขึ้น ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม พร้อมกับร่วมกันประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฟังปาฐกถาธรรม การบูชาพระรัตนตรัย การถวายราชสักการะ กล่าวคำปฏิญาณตน สวดมนต์ กล่าวคำแผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

และนับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ในโอกาสนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ขุมเงิน นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และ นายธรรมรัตน์ นมัสพงษ์ธนากูล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม แต่เนื่องจากนายธรรมรัตน์ปฏิบัติภารกิจฝึกงานที่จังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับรางวัลด้วยตัวเองได้ นายสุรศักดิ์จึงเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า “ผมขอขอบคุณวิทยาลัยดุสิตธานีที่มองเห็นศักยภาพและมอบโอกาสให้ผมเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทำให้ผมได้ข้อคิดที่ดีจากกิจกรรมทำความดีในครั้งนี้ว่า เราเป็นผู้ประพฤติดีและทำความดีอย่างสม่ำเสมอ จึงมีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นการทำความดีของเรามาโดยตลอด และผมจะทำความดีเช่นนี้ตลอดไป โดยจะตั้งตนอยู่ในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป” 

โครงการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการยกย่องเยาวชนผู้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดำรงตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีต่อทั้งเยาวชนด้วยกันและต่อสังคมโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะประพฤติดี ประพฤติชอบ พร้อมเป็นแบบอย่างเช่นนี้ตลอดไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว