Hi

งานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้หัวข้อ Good Food, Good Mood, Good Health แสดงศักยภาพจากวิทยาลัยฯ และนักศึกษาสู่สังคม

22 มีนาคม 2023

การจัดงานสัปดาห์วิชาการ ของวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ Good Food, Good Mood, Good Health เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงออกถึงศักยภาพของวิทยาลัยฯ และนักศึกษาด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารและหลักสูตรอื่นๆ อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนและส่งต่อองค์ความรู้สู่บุคคลภายนอก และหน่วยงานอื่นๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกัน โดยทั้งหมดนี้จะนำเสนอในรูปแบบของการบริการและอาหารเพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 -7 เมษายน 2566 เวลา 11.00 -19.30 น. ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซน MUN x2

บริษัทผู้สนับสนุนการมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันและร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานแข่งขันโครงการ POUR IT UP DTC MIXOLOGIST COMPETITION วันที่ 7 เมษายน 2566 Zone MunX2 Floor 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถสแกน QR Code ด้านบน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อทำการลงทะเบียนล่วงหน้าได้

สามารถคลิกด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว