Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชน Young Ambassador PATTAYA 

04 มิถุนายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน Young Ambassador PATTAYA ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ค่ายผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาสังคมสุขภาวะเชิงพื้นที่ในเขตพัทยา – บางละมุง ด้วยการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนให้มีองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในฐานะเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมสุขภาวะร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยมีระยะเวลาการพัฒนาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

วิทยาลัยดุสิตธานีต้องการให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์นอกเหนือจากตำราเรียน จึงส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ดังเช่นกิจกรรมครั้งนี้ที่จะช่วยบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพนั่นเอง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว