Hi

DTC Young Ambassador รุ่นที่ 4 สืบทอดหน้าที่ตัวแทนวิทยาลัยดุสิตธานี 

31 มกราคม 2024

จัดการคัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว สำหรับโครงการ DTC Young Ambassador หรือที่เรียกย่อๆ ว่า DTCYA ซึ่งดำเนินการโดยสำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

โครงการ DTCYA เป็นการเฟ้นหานักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีจากทุกชั้นปีเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีความสามารถอันหลากหลาย มีเชาว์ไวไหวพริบ กิริยามารยาทและบุคลิกภาพดี และประการสำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือวิทยาลัย ในปีนี้มีผู้มีคุณสมบัติพร้อมและเพียงพอต่อการเป็น DTCYA รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ DTCYA รุ่นที่ 4 ไปเมื่อไม่นานนี้  โดยมี รวิทัต บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้มอบ 

ในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้จัดเวิร์กช็อปหัวข้อ “Communications & Personality” ให้แก่ DTCYA รุ่นที่ 4 โดยเฉพาะ เพราะทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีนั้นถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ DTCYA ต้องมี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบัน โดยได้รับเกียรติจากสิรภพ แก้วมาก หรือ คุณเตเต้ วิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ มาดำเนินการจัดเวิร์กช็อปอย่างสนุกสนาน เฮฮา แต่ขณะเดียวกันก็มอบสาระอย่างเต็มเปี่ยม  

“รู้สึกชอบเวิร์กช็อปของคุณเตเต้มากๆ ค่ะ” นางสาวอลิสา อารีเอื้อ หรือ เรย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกเป็น DTCYA กล่าวถึงเวิร์กช็อปดังกล่าว “เนื่องจากได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ ทำให้ได้รู้ว่าการแสดงออกทุกอย่างสำคัญมากต่อความรู้สึกของผู้พบเห็นและคู่สนทนา ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการยืน ตำแหน่งการวางสายตาขณะสนทนา ตำแหน่งการวางมือ การแสดงออกของสีหน้าน้ำเสียง หรือแม้แต่การแต่งกาย ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจแรกหรือ First Impression ให้แก่ผู้พบเห็นได้ รวมทั้งยังได้ฝึกสังเกตและรู้ถึงความหมายของภาษากายต่างๆ ที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อน และที่ชอบมากๆ ก็คือความรู้ที่ได้รับมาจากคุณเตเต้นั้นนำมาใช้ได้จริง สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงตัวเองในเรื่องของบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสมและสุภาพได้ค่ะ” 

ขณะที่นางสาวอัจฉราภรณ์ สุพิมพ์ หรือ เลโอ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ได้ให้ความเห็นว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปดีๆ แบบนี้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ตัวแทนของวิทยาลัยดุสิตธานีต้องรู้เพื่อปรับบุคลิกภาพของตัวเอง ทั้งการยืน การพูด และการแสดงออกต่างๆ ให้ดีขึ้น เพราะการจะเป็นตัวแทนของวิทยาลัยได้นั้นต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม อย่างตัวดิฉันเองก็ฝึกการเป็นพิธีกรอยู่ ซึ่งการเป็นพิธีกรก็ต้องอาศัยคุณสมบัติเหล่านี้ ดังนั้นดิฉันจะนำความรู้ไปปรับใช้ให้ตัวเองพัฒนาขึ้น ขอบคุณทางวิทยาลัยและอาจารย์ที่ได้เชิญครูพี่เตเต้มาให้ความรู้ในวันนี้ และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ” 

ด้วยคุณสมบัติที่นักศึกษามีเป็นทุนเดิม บวกกับความรู้ที่เก็บเกี่ยวจากเวิร์กช็อป ทำให้สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี มั่นใจว่า DTCYA รุ่นที่ 4 ทั้ง 35 คนนี้จะเป็นตัวแทนวิทยาลัยที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว