Hi

DTC Young Ambassador รุ่นที่ 4 สืบทอดหน้าที่ตัวแทนวิทยาลัยดุสิตธานี 

31 มกราคม 2024

จัดการคัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว สำหรับโครงการ DTC Young Ambassador หรือที่เรียกย่อๆ ว่า DTCYA ซึ่งดำเนินการโดยสำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

โครงการ DTCYA เป็นการเฟ้นหานักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีจากทุกชั้นปีเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีความสามารถอันหลากหลาย มีเชาว์ไวไหวพริบ กิริยามารยาทและบุคลิกภาพดี และประการสำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือวิทยาลัย ในปีนี้มีผู้มีคุณสมบัติพร้อมและเพียงพอต่อการเป็น DTCYA รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ DTCYA รุ่นที่ 4 ไปเมื่อไม่นานนี้  โดยมี รวิทัต บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้มอบ 

ในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้จัดเวิร์กช็อปหัวข้อ “Communications & Personality” ให้แก่ DTCYA รุ่นที่ 4 โดยเฉพาะ เพราะทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีนั้นถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ DTCYA ต้องมี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบัน โดยได้รับเกียรติจากสิรภพ แก้วมาก หรือ คุณเตเต้ วิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ มาดำเนินการจัดเวิร์กช็อปอย่างสนุกสนาน เฮฮา แต่ขณะเดียวกันก็มอบสาระอย่างเต็มเปี่ยม  

“รู้สึกชอบเวิร์กช็อปของคุณเตเต้มากๆ ค่ะ” นางสาวอลิสา อารีเอื้อ หรือ เรย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกเป็น DTCYA กล่าวถึงเวิร์กช็อปดังกล่าว “เนื่องจากได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ ทำให้ได้รู้ว่าการแสดงออกทุกอย่างสำคัญมากต่อความรู้สึกของผู้พบเห็นและคู่สนทนา ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการยืน ตำแหน่งการวางสายตาขณะสนทนา ตำแหน่งการวางมือ การแสดงออกของสีหน้าน้ำเสียง หรือแม้แต่การแต่งกาย ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจแรกหรือ First Impression ให้แก่ผู้พบเห็นได้ รวมทั้งยังได้ฝึกสังเกตและรู้ถึงความหมายของภาษากายต่างๆ ที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อน และที่ชอบมากๆ ก็คือความรู้ที่ได้รับมาจากคุณเตเต้นั้นนำมาใช้ได้จริง สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงตัวเองในเรื่องของบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสมและสุภาพได้ค่ะ” 

ขณะที่นางสาวอัจฉราภรณ์ สุพิมพ์ หรือ เลโอ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ได้ให้ความเห็นว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปดีๆ แบบนี้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ตัวแทนของวิทยาลัยดุสิตธานีต้องรู้เพื่อปรับบุคลิกภาพของตัวเอง ทั้งการยืน การพูด และการแสดงออกต่างๆ ให้ดีขึ้น เพราะการจะเป็นตัวแทนของวิทยาลัยได้นั้นต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม อย่างตัวดิฉันเองก็ฝึกการเป็นพิธีกรอยู่ ซึ่งการเป็นพิธีกรก็ต้องอาศัยคุณสมบัติเหล่านี้ ดังนั้นดิฉันจะนำความรู้ไปปรับใช้ให้ตัวเองพัฒนาขึ้น ขอบคุณทางวิทยาลัยและอาจารย์ที่ได้เชิญครูพี่เตเต้มาให้ความรู้ในวันนี้ และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ” 

ด้วยคุณสมบัติที่นักศึกษามีเป็นทุนเดิม บวกกับความรู้ที่เก็บเกี่ยวจากเวิร์กช็อป ทำให้สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี มั่นใจว่า DTCYA รุ่นที่ 4 ทั้ง 35 คนนี้จะเป็นตัวแทนวิทยาลัยที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว