Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดทัศนศึกษายุ้งเกลือบ้านแหลม เพชรบุรี เปิดโลกทัศน์พัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

03 เมษายน 2024

นอกจากน้ำปลาจะเป็นเครื่องปรุงรสสำคัญสำหรับอาหารไทยแล้ว เกลือก็เป็นอีกเครื่องปรุงหนึ่งที่ให้รสเค็ม สามารถใช้ได้กับอาหารตะวันตกส่วนใหญ่ รวมทั้งอาหารไทยบางเมนู แต่นอกเหนือจากความเค็มแล้ว เกลือยังมีประโยชน์เฉพาะตัวบางอย่าง เช่น ใช้หมักบ่ม ใช้ถนอมอาหาร อีกทั้งยังมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายนั่นคือ มีไอโอดีนที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกาย และยังช่วยรักษาระดับอินซูลินในหลอดเลือด ทำให้ร่างกายมีความสมดุลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกลือสมุทรแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ขึ้นชื่อว่ามีธาตุไอโอดีนสูง กระทั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในปี 2565 

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้พานักศึกษาของสาขาไปทัศนศึกษายุ้งเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากแรงงานจากชุมชนในอำเภอบ้านแหลมส่วนใหญ่เคยรับจ้างทำนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาร่วมกันระหว่างจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลฝั่งนั้นตั้งแต่สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เรื่อยไปถึงเพชรบุรี ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่ไม่แตกต่างกันมากนั้นทำให้แรงงานส่วนหนึ่งในสมุทรสาคร นำภูมิปัญญาที่สั่งสมร่วมกันจากทั้งสามจังหวัดดังกล่าวมาลงทุนทำนาเกลือที่ถิ่นฐานบ้านเกิดตนเองจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นาเกลือในเพชรบุรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้นักศึกษาจึงได้เรียนรู้ตัวอย่างจากบ้านแหลมซึ่งเป็นชุมชนพื้นบ้านของไทยที่มีวัฒนธรรมโดดเด่น และสะท้อนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่อาจแยกออกจากกัน  

นอกจากนี้ยุ้งเกลือบ้านแหลมยังเป็นธุรกิจร้านอาหารทะเลที่ครอบครัวทำนาเกลือมายาวนาน แต่ครอบครัวเล็งเห็นว่า ถ้าทำนาเกลืออย่างเดียวจะไม่สามารถเลี้ยงปากท้องทุกคนในบ้านได้ หากเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาเกลือของคนรุ่นหลัง สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่จึงทำธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่เพิ่มขึ้น อีกทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ซึ่งจะช่วยต่อลมหายใจให้กับแรงงานในชุมชนได้ แนวคิดเหล่านี้แสดงให้เห็น “นวัตกรรมชุมชน” ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้นำแนวคิดของภูมิทัศนวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมในเชิงธุรกิจได้ 

วิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้จากยุ้งเกลือบ้านแหลม เพชรบุรี ของนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้พวกเขาจนสามารถเกิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว