Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดอบรมสำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

01 กรกฎาคม 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้สำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ขณะที่ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ผศ.ดร.วัชรากร มยุรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยและโครงการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้สำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน อันมีเป้าหมายที่จะจัดการประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยกลไกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าว

ทั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานี เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยอบรมและหน่วยประเมินของประเทศไทยมาตั้งแต่ต้น จึงให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ ดังเช่นการร่วมกันจัดอบรมในครั้งนี้ ตลอดจนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว