Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา “เก่งเกินต้านคว้า 2 รางวัล”  

08 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอับดับ 1  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (THM Fair) ครั้งที่ 9  ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถ เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง โดยกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ มีทีมนักศึกษาจำนวนกว่า 30 ทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยรูปแบบของการแข่งขันเป็น Virtual Tourism and Hotel Contests (Online) จัดขึ้นโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้   

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ผลการแข่งขันสามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้     

การแข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อ “Service personality for tourism celebrations of life บุคลิกภาพในการบริการสำหรับยุคแห่งการท่องเที่ยว สุขใจ ไชโย”ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 เหรียญทอง (ประเภททีม)   

  1. นางสาวสกาวใจ วงษ์สุวรรณ   
  1. นายเปมรินทร์ คัมภิรานนท์   
  1. นางสาวภาณรินทร์ เดชเมือง   
  1.  นางสาวพิสชา ดิสวัสดิ์       

การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  

     นางสาววิภาดา ยอดพรมแว่น   

ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม  

อาจารย์อมราวดี ไชยโย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม   

วิทยาลัยให้การสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความหอเกียรติยศ / รางวัล

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว