Hi

“กวาดรางวัล รังสรรค์สูตรเครื่องดื่ม” ในรายการแข่งขัน “AIHM Mixology Contest 2022”

28 เมษายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา กวาดรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “AIHM Mixology Contest 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดย AIHM สำหรับเกณฑ์การตัดสินคือการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์และความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้เข้าประกวด เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้การแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภท Mocktail คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สำหรับอายุไม่เกิน 20 ปี Cocktail รุ่นมือสมัครเล่น ผู้สมัครต้องไม่เป็นบาร์เทนเดอร์อาชีพ และCocktail รุ่นมืออาชีพ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มต้นจากรอบแรก เป็นการคัดเลือกแบบออนไลน์ พิจารณาจากการนำเสนอสูตรพร้อมกับรูปภาพของเครื่องดื่มเพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบสอง จำนวนรายการละ 5 คน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ รอบสอง (Semi-final) ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน ทำการแข่งขันโดยผสมเครื่องดื่มที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกให้คณะกรรมการได้ชิม คัดเลือกจากผู้เข้ารอบ 3 ใน 5 คน  เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป และรอบสาม (Final) ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน แข่งขันผสมเครื่องดื่มซึ่งต้องใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากกล่องสุ่ม Mystery box ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้เท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่ได้รับรางวัล

  1. นางสาวสุดารัตน์ โมลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Mocktail
  2. นางสาวพิสชา ดิสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Mocktail
  3. นางสาวสกาวใจ วงษ์สุวรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Cocktail (Amateur)

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่ได้รับรางวัล

  1. อาจารย์อมราวดี ไชยโย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Cocktail (Amateur)

อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม

  1. อาจารย์เมทนี มหาพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

วิทยาลัยดุสิตธานีพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การแกะสลัก การผสมเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ พร้อมจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว