Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ตอกย้ำความเจ๋ง คว้าชัยสร้างผลงาน  ในรายการแข่งขัน “The 26th Thailand International Culinary Cup 2022”

29 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำทีมคว้ารางวัลในการแข่งขันสุดยอดเชฟรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ในรายการแข่งขัน “The 26th Thailand International Culinary Cup 2022” โดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  ผู้จัดงาน ฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ อาหารไทยสมัยใหม่ อาหารจานหลักจากเป็ด อาหารจากวัตถุดิบจากทะเลแบบฟรีสไตล์ อาหารจากแพลนต์เบสด์ อาหารจานหลักและพาสต้า การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล และ การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันก่อน 

 โดยวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ประเภทอาหารไทยสมัยใหม่ รางวัลเหรียญทองแดง 

อาจารย์อภิสิทธิ์ จิตประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก 

การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม รางวัลเหรียญทองแดง 

ทีมที่ 1 

 1. อาจารย์ปฎิภัทร  สิงห์ปัน อาจารย์ผู้ช่วยสอนกลุ่มวิชาอาหารเอเชีย 
 2. นายศุภกฤต  หมื่นชำนาญ   
 3. นางสาวสาธิยา เอื้อธีรมงคล   

ทีมที่ 2 

 1. นายนนทวัฒน์ ภักดีผล   
 2. นางสาวปนัดดา  มีทา 
 3. นางสาวภาวรินทร์ วงศ์ชัดเจน 

รายชื่ออาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน ได้แก่ 

 1. อาจารย์ณัฐวุฒิ   พรหมจันทร์ ในส่วนของอาหารไทยสมัยใหม่ 
 2. อาจารย์ภาวนา  จันทมาลา ในส่วนของการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล 

รายชื่อนักศึกษาทีมสนับสนุนการแข่งขัน ได้แก่ 

 1. นายชินภัทร  รัถยาวงศ์  
 2. นายธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์  
 3. นายพชร   สายสมบัติ  

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

25 พฤศจิกายน 2022

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว