Hi

“เดินสายประเมินคุณภาพร้านอาหาร” วิทยาลัยดุสิตธานีส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมกระทรวงพาณิชย์ ประเมินคุณภาพตราสัญลักษณ์  Thai SELECT Thailand 

15 ธันวาคม 2022

เป็นประจำทุกปีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพร้านอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค ทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ รสชาติ ความสะอาด การบริการ และบรรยากาศภายในร้านว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เป็นเครื่องการันตีคุณภาพแก่ร้านอาหารที่ผ่านการประเมิน 

ในฐานะที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันสอนการโรงแรม และศิลปะการประกอบอาหารในเครือโรงแรมดุสิตธานี เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการเรียนการสอนมายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ จึงได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ให้ผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการในการประเมินมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการ Thai SELECT Thailand ซึ่งผู้แทนจากวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ โดยต้องใช้องค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาองค์ประกอบโดยรวมของร้านอาหาร ไม่ว่าจะในด้านรสชาติ การรักษาคุณภาพ รวมถึงสุขอนามัยในการประกอบอาหาร การบริการ หรือแม้แต่การตกแต่งบรรยากาศของร้าน  

ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยได้ร่วมเดินทางไปประเมินที่จังหวัดเลย ชัยภูมิ สระบุรี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และกำลังมีกำหนดการเดินทางไปยังจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ซึ่งมีร้านที่ต่ออายุและเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ร้าน ครอบคลุม 65 จังหวัดทั่วประเทศ และต้องประเมินให้เสร็จทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว