Hi

“เดินสายประเมินคุณภาพร้านอาหาร” วิทยาลัยดุสิตธานีส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมกระทรวงพาณิชย์ ประเมินคุณภาพตราสัญลักษณ์  Thai SELECT Thailand 

15 ธันวาคม 2022

เป็นประจำทุกปีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพร้านอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค ทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ รสชาติ ความสะอาด การบริการ และบรรยากาศภายในร้านว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เป็นเครื่องการันตีคุณภาพแก่ร้านอาหารที่ผ่านการประเมิน 

ในฐานะที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันสอนการโรงแรม และศิลปะการประกอบอาหารในเครือโรงแรมดุสิตธานี เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการเรียนการสอนมายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ จึงได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ให้ผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการในการประเมินมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการ Thai SELECT Thailand ซึ่งผู้แทนจากวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ โดยต้องใช้องค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาองค์ประกอบโดยรวมของร้านอาหาร ไม่ว่าจะในด้านรสชาติ การรักษาคุณภาพ รวมถึงสุขอนามัยในการประกอบอาหาร การบริการ หรือแม้แต่การตกแต่งบรรยากาศของร้าน  

ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยได้ร่วมเดินทางไปประเมินที่จังหวัดเลย ชัยภูมิ สระบุรี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และกำลังมีกำหนดการเดินทางไปยังจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ซึ่งมีร้านที่ต่ออายุและเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ร้าน ครอบคลุม 65 จังหวัดทั่วประเทศ และต้องประเมินให้เสร็จทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว