Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย” 

11 เมษายน 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้เข้าร่วม “โครงการ อนุรักษ์มรดกไทย  ถ่ายทอด เผยแพร่ รักษาเอกลักษณ์ไทย” จัดโดยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาร่วมกับเมืองพัทยา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง เมื่อวันก่อน 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ร่วมออกบูธ พร้อมกับสาธิตการทำอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มไทยโบราณซึ่งหาชิมได้ยาก อาทิ ขนมช่อผกากรอง ยาพอกหัวเด็ก (สูตรอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) แกงบุ่มไบ่ (แกงโบราณของไทย) น้ำข้าวตัง (เครื่องดื่มไทยโบราณ) น้ำขิงรากบัว (เครื่องดื่มไทยบำรุงร่างกาย) และแสดงงานฝีมือการแกะสลักผักและผลไม้ โดยนักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 4  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว