Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ผลักดัน Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลก

04 กรกฎาคม 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา THACCA หรือ Thailand Creative Culture Agency ได้จัดพิธีเปิดงาน THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานประกาศแนวทางการใช้ Soft Power หรือ “พลังที่โน้มนำให้ผู้อื่นหรือประเทศอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการ โดยไม่ใช้กำลังบังคับ แต่ใช้ความนุ่มนวลผ่านค่านิยม และวัฒนธรรม” ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระดับนานาชาติ โดยอาศัย 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยเป็นตัวชูโรง ได้แก่ หนังสือ เทศกาล การท่องเที่ยว ดนตรี เกม กีฬา ศิลปะ (รวมถึงศิลปะการแสดง) การออกแบบ แฟชั่น กลุ่มภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “อาหาร”

อาหารและวัตถุดิบไทยนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ประจำชาติที่โดดเด่นในสายตาชาวโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่เมนูยอดฮิตอย่างต้มยำกุ้งหรือผัดไทยเท่านั้น แต่อาหารไทยที่สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากความหลากหลายของเมนูในแต่ละภูมิภาคแล้ว วัตถุดิบของไทยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาศึกษาถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่แปลกตาไปจนถึงสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ที่ไม่สามารถคัดลอกได้ในภูมิประเทศอื่น ๆ ของโลก จุดเด่นของอาหารไทยยังมีในอีกหลายแง่มุม ตั้งแต่ Street food นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ความยั่งยืนทางอาหาร ไปจนถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่สอดแทรกไปกับอาหาร ด้วยความสำคัญของอาหารไทยนี้เองจึงทำให้ THACCA ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ขึ้น โดยมีเชฟชุมพล แจ้งไพร ทูตอาหารยั่งยืนคนแรกของโลก เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร มีพันธกิจในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายและแผน พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Soft Power ด้านอาหารไทย

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารและการบริการในประเทศไทย วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี และอาจารย์ ดร. ณัฐนรี สมิตร หัวหน้าวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงได้รับเชิญจากประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ร่วมเป็นหนึ่งในอนุกรรมการของคณะฯ และกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งหนึ่งในโครงการที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับบทบาทสำคัญ คือ ได้เป็น 1 ใน 59 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย ภายใต้นโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power (One Family One Soft Power) ซึ่งเป็นโครงการยกระดับศักยภาพของคนไทย เพื่อสร้างแรงงานทักษะสูง 20 ล้านคน จาก 20 ล้านครอบครัว โดยวิทยาลัยดุสิตธานีได้เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะด้านการจัดการ และการประกอบอาหารไทย มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนทั่วทุกสารทิศได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารไทย ได้แก่ หลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ หลักสูตรทำกินได้ ทำขายดี หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารไทย และหลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ไม่เพียงแค่นั้น ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโทและศิษย์เก่า วิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ คุณบอมบ์ ธันยพัฒน์ เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) และเชฟบิ๊ก ภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้มาร่วมงานนี้ในฐานะผู้ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยเช่นกัน โดยคุณบอมบ์ได้นำ “ข้าวเหนียวหมูปิ้ง” อันเป็น Soft Power ที่ใกล้ตัวจนถูกมองข้าม จากร้านหมูแข็งแรง-หมูปิ้งโบราณ ซึ่งเป็นธุรกิจของตนมาแจกจ่ายให้กับแขกผู้ร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน ส่วนเชฟบิ๊กได้สาธิต 2 เมนูจากผลิตภัณฑ์สินค้า GI “ส้มฉุนลิ้นจี่จักรพรรดิ์ทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดเลิศล้ำภูเก็ต หอมแดงคัดพิเศษ ศรีสะเกษ เมืองไทย” และ “น้ำหมากเม่าสกลนครกรานิต้า” และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นเชฟ รวมถึงเส้นทางการพัฒนาตนเองในสายอาชีพครัว ให้แขกผู้ร่วมงานและผู้ฟังใน Podcast ได้รับแรงบันดาลใจ ซึ่งทั้งคู่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของวิทยาลัยดุสิตธานีและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นสรรค์สร้างบุคลากรอันเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และทักษะทางวิชาชีพแก่วงการอาหารไทย เพื่อให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก รวมถึงส่งมอบความรู้ด้านการประกอบอาหาร และการบริหารธุรกิจร้านอาหารให้กับประชาชน เพื่อต่อยอดอาชีพสู่ความยั่งยืนในอนาคต ช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และเปลี่ยนความใฝ่ฝันให้เป็นอาชีพ ที่สำคัญ เป็นสถาบันที่จะนำพาอาหารไทยไปสู่นานาชาติได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว