Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารสากล

23 พฤษภาคม 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ นำโดยอาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ระดับชั้นปีที่ 1 มากกว่า 300 คน “เรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล (Table Manners)”  โดยมีวิทยากรคือคุณณรงค์ จิตต์เกษม F&B Director ณ The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok เมื่อวันก่อน

มารยาท คือกฎหรือระเบียบที่ควรพึงปฏิบัติภายในกลุ่มคน หรือสังคมหนึ่ง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือปฏิบัติร่วมกันอย่างเหมาะสม มารยาทบนโต๊ะอาหาร คือธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติของการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยยึดถือเป็นมารยาทตามหลักสากลที่ใช้กันโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร หรือตามงานเลี้ยงต่าง ๆ โดยวิทยากรได้ส่งมอบประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เริ่มต้นด้วยการแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะอาหาร  วิธีการใช้เครื่องมือ เช่น มีด ช้อน ส้อม ช้อนซุป วิธีการจับแก้วและการดื่มไวน์ มารยาทในการนั่งรับประทานอาหาร มารยาทในการใช้ผ้าเช็ดปาก วิธีการวางผ้าเช็ดปาก มารยาทขณะรับประทานอาหาร มารยาทในการส่งต่ออาหารหรืออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เช่น เกลือ พริกไทย มารยาทเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ และปิดท้ายด้วยวิธีการเก็บเครื่องมือเมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว

มารยาทบนโต๊ะอาหาร ถือเป็นสิ่งที่ให้เกียรติ แสดงความสุภาพ และแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้ร่วมรับประทานอาหาร เพราะอย่าลืมว่าการทานอาหารแต่ละครั้งเป็นการทานอาหารร่วมกับคนหมู่มาก หากแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ร่วมโต๊ะเกิดความกระอักกระอ่วนใจและทำให้เสียบรรยากาศในการรับประทานอาหารได้ ทั้งนี้ วิทยาลัยได้ตระหนักถึงเรื่องการเรียนรู้คู่กับประสบการณ์จริง พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกมิติที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว