Hi

บ่มเพาะจิตสำนึกด้านความยั่งยืน วิทยาลัยดุสิตธานีส่งนักศึกษาร่วมงาน Sustainability Expo 2023 

24 ตุลาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานดังกล่าวเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาให้ความสำคัญและร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดว่า “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) 

และด้วยเหตุที่ว่า หนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ก็คือ sustainability หรือความยั่งยืน ทางวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่จะปลูกจิตสำนึกด้านนี้ให้กับนักศึกษา และเล็งเห็นว่า งาน SX2023 จะสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงาน ทั้งในฐานะผู้เข้าศึกษาดูงานและฐานะนักศึกษาช่วยงานอยู่ร่วมประจำบูธเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ที่เยี่ยมชม ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์นอกห้องเรียน

นายธนวิทย์ สุขสุคนธ์ นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมชมศึกษาดูงาน กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้ไปเป็นส่วนร่วมเล็กๆ ในงานนี้ เพราะเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้คนที่อยู่ในแวดวงอาหารและผู้ที่รักษ์โลก โดยผมมีความสนใจเรื่องถั่วงอกที่ทำจากถั่วลิสง เพราะอร่อยมาก และในอนาคตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในร้านอาหารของตัวเองได้ด้วย ผมจึงอยากสนับสนุนให้จัดงานนี้ขึ้นทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้ประเทศและโลกของเราน่าอยู่มากขึ้น” 

เช่นเดียวกับนางสาวกนกพร นิลอักษร นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ก็ได้รับไอเดียมาจากงานนี้เช่นกัน “งานนี้มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้ได้รู้ว่าตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสมดุลที่ดีให้กับโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือด้านการท่องเที่ยว ส่วนตัวมีความสนใจบูธโซนเเยกขยะของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE เพราะเป็นการนำของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์มาใช้ต่อ เช่น กล่องนมมาทำลำโพง เก้าอี้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริงและสวยงาม จึงอยากให้จัดงานนี้อีกในทุกๆ ปี ทุกคนจะได้มีความตระหนักและช่วยกันทำให้โลกของเรากลับมามีความสมดุลอย่างยั่งยืน” 

ทางด้านนางสาวจิณห์วรา ลีพงษ์ จากสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้ให้ความเห็นในฐานะที่เป็นนักศึกษาช่วยงานให้ข้อมูลประจำบูธว่า “จากการที่ได้ไปทำงานในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมากเพราะได้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจ พร้อมกับได้ศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนของคนที่ทำงานในสายงานอาหาร พร้อมทั้งยังได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษาสถาบันอื่น ได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจากการทำงานอีกด้วย และแน่นอนว่า ทำให้ดิฉันรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้สิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืนตามแบบฉบับของคนยุคใหม่”  

วิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า ประโยคสุดท้ายของจิณห์วราน่าจะสะท้อนถึงความรู้สึกของทุกคนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว