Hi

“กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน  

ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อาจารย์เศรษฐา เมธีปราชญางกูร หรืออาจารย์ Cool Ton  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาวะผู้นำ ทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสาร วิทยาลัยดุสิตธานี โดยเป็นการส่งมอบประสบการณ์พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ซึ่งเนื้อหาของรายวิชา ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมบริการ การระบุงานและความรับผิดชอบส่วนงานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานต้อนรับส่วนหน้า และงานแม่บ้านโรงแรม คําศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  

การอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมกับความสนุกสนาน เนื่องจากวิทยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอด รวมไปถึงมีกิจกรรมให้ร่วมกันระดมความคิดเห็นสอดแทรกอยู่ตลอดจนกระทั่งครบหลักสูตรของการอบรม

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว