Hi

เปิดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ในการศึกษาดูงาน 

25 มีนาคม 2024

ด้วยหลักสูตรการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย อาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แรงบันดาลใจในอาชีพธุรกิจบริการ ได้ทราบถึงการให้บริการ พร้อมทั้งได้รับความรู้จากการแบ่งบันประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเปิดโลกสู่ธุรกิจสปามาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานในอนาคต เรียนรู้ถึงสถานการณ์ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบัน ทั้งยังได้เห็นการบริการของโรงแรมจนถึงห้องพัก ห้องสัมมนา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และแผนกสนับสนุนของโรงแรม

ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงมีความประสงค์นำคณะนักศึกษา และอาจารย์ ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบริหารจัดการและการให้บริการของโรงแรม Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport และศึกษาดูงานพร้อมรับบริการสปาที่ Let’s Relax Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport 

ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มนี้ได้มีโอกาสไปจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สุขภาพและสปาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์อีกด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว