Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU คณะกรรมการอิสลาม สมุทรปราการ ขานรับธุรกิจบริการไร้พรมแดนด้านศาสนา 

18 กรกฎาคม 2023

ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรชาวมุสลิมอยู่มากกว่า 1,565 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 4 ของ ประชากรโลกทั้งหมด และ Pew Research Center หน่วยงานวิจัยสำคัญแห่งหนึ่งของอเมริกาที่เน้นสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน โดยเฉพาะทางด้านสังคมวิทยาและศาสนา เคยคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2030 จำนวนชาวมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคน โดยในปัจจุบันมีถึง 49 ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงกล่าวได้ว่า ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ของโลก ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแต่ละประเทศจึงได้มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องข้อปฏิบัติที่ชาวมุสลิมยึดถืออย่างเคร่งครัด รวมทั้งรูปแบบของอาหารต่างๆ 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการระดับแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี เล็งเห็นความสำคัญของประชากรกลุ่มนี้ ทั้งในแง่การใช้ชีวิตร่วมกันภายในวิทยาลัยอย่างผาสุกโดยไร้พรมแดนทางศาสนามากีดกั้น ไม่ว่าจะในหมู่นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากร จึงเตรียมสถานที่ อาหาร และรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มชาวมุสลิม  

ล่าสุดโดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวา พาร์ค คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรไทย) วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อธุรกิจบริการ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และอาหาร กับองค์กรที่มีความเข้าใจในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้านการจัดการ เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและชุมชนโดยรอบในมิติต่างๆ ได้แก่ โอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โอกาสด้านการทำงานและการพัฒนาวิชาชีพ การจัดโครงการของนักศึกษาและกิจกรรมด้านบริการชุมชน การฝึกอบรมร่วมและโครงการวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีทั้งสาขาการจัดการโรงแรมและสาขาศิลปะการประกอบอาหาร ติดอาวุธความรู้สำหรับก้าวเข้าไปทำงานในธุรกิจบริการที่มีชาวมุสลิมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญ 

คุณไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ แต่อันที่จริงแล้ววิทยาลัยดุสิตธานีกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน และการให้ความร่วมมือกันก่อนหน้านี้ เช่น การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้แก่วิทยาลัยในการจัดทำตำรับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี ตำราอาหารฮาลาลสมบูรณ์แบบเล่มแรกของไทยที่รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำ เป็นต้น  

ประธานคณะกรรมการอิสลาม สมุทรปราการ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันฮาลาล (Halal) หรือการผลิตและการบริการที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นนับเป็นกระแสของโลก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหาร แต่รวมถึงการดำเนินชีวิต สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีฮาลาลมากที่สุดของประเทศไทย ไม่ว่าจะในเรื่องอาหาร การท่องเที่ยว หรือการขนส่ง คณะกรรมการฯ จึงพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้วิทยาลัยดุสิตธานีที่มีความพร้อมอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมบริการ  

คณะอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรไทย) วิทยาลัยดุสิตธานี และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงเชื่อมั่นว่า การเซ็น MoU ครั้งนี้ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในแง่ของธุรกิจบริการและชุมชนชาวมุสลิมต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว