Hi

“เรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล กับมืออาชีพ” วิทยาลัยดุสิตธานี แบ่งปันความรู้ให้น้อง ๆ เศรษฐเสถียร

15 กรกฎาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (แถวบนที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ และ ดร.ประวีณา คาไซ (แถวบนที่ 9 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย นำโดย ครูจินดา อุ่นสอน และครูฉวีวรรณ แพงหอม เพื่อร่วมทำกิจกรรม “เรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล (Table Manners)” โดย อ.วัชรา กิ่งโก้ กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรม ณ ห้องอาหารมะฮอกกานี วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

สำหรับห้องอาหารมะฮอกกานีของวิทยาลัยดุสิตธานีนั้น เป็นห้องอาหารที่ให้บริการแบบ Dining Room เป็นส่วนที่ให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารได้ลงเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาหาร และการให้บริการแก่ผู้ที่มารับประทานอาหาร ซึ่งจะเป็นแขกจากภายนอก หรือนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อดูการเรียนการสอน ตลอดจนเรียนรู้ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย และร่วมทำกิจกรรมการพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ และเทคนิคการปูเตียง โดย อ.จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการงานสถานที่และห้องพัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว