Hi

สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล กับโครงการ Seed Project ปี 3 

13 กรกฎาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ส่งตัวแทนผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Seed project ปี 3 ภาคกลาง เรื่อง My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล โดยเครือข่าย SEED Thailand มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยกับสถาบันหลักของชาติ ผ่านการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดพื้นที่แกนนำเยาวชนรู้จักปรับการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม สร้างเขือข่ายเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถื่น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

ทั้งนี้วิทยาลัย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย นายก้องภพ กาญจนะวีระ นายกสโมสรนักศึกษา และนายวัชรากร เบ้าคำ  รองนายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดยวิทยาลัยพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาตัวของนักศึกษาเอง พร้อมทั้งยังสามารถมาเผยแพร่และส่งต่อให้กับเพื่อนนักศึกษาต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว