Hi

สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล กับโครงการ Seed Project ปี 3 

13 กรกฎาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ส่งตัวแทนผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Seed project ปี 3 ภาคกลาง เรื่อง My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล โดยเครือข่าย SEED Thailand มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยกับสถาบันหลักของชาติ ผ่านการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดพื้นที่แกนนำเยาวชนรู้จักปรับการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม สร้างเขือข่ายเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถื่น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

ทั้งนี้วิทยาลัย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย นายก้องภพ กาญจนะวีระ นายกสโมสรนักศึกษา และนายวัชรากร เบ้าคำ  รองนายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดยวิทยาลัยพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาตัวของนักศึกษาเอง พร้อมทั้งยังสามารถมาเผยแพร่และส่งต่อให้กับเพื่อนนักศึกษาต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว