Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ” 

08 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้วยหลักสูตรการทำเครื่องดื่มและขนม ให้กับกลุ่มเปราะบาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถนำทักษะไปต่อยอดพร้อมประกอบอาชีพได้ และเพื่อเสริมทักษะอาชีพทางเลือกเป็นการเพิ่มรายได้ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน ณ เทศบาลเมืองศรีราชา และ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว