Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการประชุม “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น”

13 มิถุนายน 2024

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และ ดร.อภิเทพ แช่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

เครือข่ายวิจัยประชาชื่นเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาเป็นสมาชิกจำนวน 17 สถาบัน โดยเครือข่ายได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและการวิจัย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม

ทั้งนี้มีการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่นร่วมกันในทุกๆ 2 เดือน โดยสมาชิกเครือข่ายทั้ง 17 สถาบันจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการประชุม และวิทยาลัยดุสิตธานีก็เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดดังกล่าว

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว