Hi

ผนึกกำลังลุยปลูกผักทั่วกรุงเทพมหานคร สร้างเกษตรในเมือง 

05 มิถุนายน 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ นำโดยอาจารย์วิภาวรรณ ร่มรื่นบุญกิจ และ อาจารย์สิริชัญญา ปิยะมงคลกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมปลูกรักษ์พันธุ์พืช ได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมด้วยช่วยปลูก Plantable Bangkok” ประเภท B ร่วมปลูกในที่ทำงาน (หน่วยงานและองค์กร)  จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร UDDC – Urban Design and Development Center ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC-CEUS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บ้านและสวน Garden&Farm   

เริ่มต้นช่วงที่ 1 โดยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงงานยาสูบ 5 สวนเบญจกิติ เกี่ยวกับการปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชต้นกล้า โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้บรรยายถึงหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบที่สำคัญของการทำเกษตรในเมือง ตลอดจนเทคนิคการวางผังแปลงสำหรับการทำเกษตรในเมือง พร้อมทั้งอบรมภาคปฏิบัติ เรื่องการเตรียมดินปลูก การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก รวมถึงการเพาะต้นกล้าและการปลูกผักลงแปลง ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

ต่อด้วยช่วงที่ 2 โดยเข้าเยี่ยมชม สวนดาดฟ้าสยามพิวรรธน์ ศึกษาการจัดการสวนเกษตรบนดาดฟ้า และกลไกการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยคุณชัยรัตน์ อุดมศรี Government relations specialist และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พาเยี่ยมชมสวนดาดฟ้าสยามพิวรรธน์ และบรรยายถึงกลไกการสร้างพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองขนาด 4,400 ตารางเมตร พร้อมทั้งการนำระบบจัดการขยะในพื้นที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสวนเกษตรในเมือง ตั้งแต่การนำเศษอาหารจากศูนย์อาหารทำเป็นปุ๋ยหมัก และการคัดแยกขยะ ตลอดจนนําเสนอแนวทางการนําขยะมาสร้างคุณค่าผ่านการทำเป็นสินค้าต่อยอดกับ ECOTOPIA มัลติแบรนด์สโตร์รักษ์โลกแห่งแรกของไทย และภายในโซนดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย สินค้าประดิษฐ์จากขยะ ของเหลือใช้ และปุ๋ยกากกาแฟที่ได้จากการหมักบนสวนดาดฟ้าสยามพิวรรธน์ 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง กล่าวว่า ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ นั้นเป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยควรตระหนัก แม้ประเทศไทยมีภาพรับรู้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ แต่ห่วงโซ่อาหารของทั่วโลกได้รับผลกระทบแน่ จากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือวิกฤตโรคระบาดที่ทำให้ห่วงโซ่อาหารหยุดชะงักลง การเริ่มต้นทำเกษตรในชุมชน อาจเป็นเรื่องเล็ก แต่พฤติกรรมที่เล็กน้อยเหล่านี้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชุมชนและเมืองที่ทุกคนอาศัยอยู่ได้  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว