Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ฉลองครบรอบปีที่ 12 “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 13” 

30 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 12 นำโดย Mr. Zeph Kai Norrish รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เริ่มด้วยการทำพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร 

ก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในปีที่ 13 นั้น วิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั้นคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาและภาคตะวันออกซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการกระจายองค์ความรู้จากองค์กรแม่ คือ โรงแรมดุสิตธานี ไปสู่ภูมิภาคอีกทางหนึ่ง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว