Hi

คณะจากสถาบัน PAMS ประเทศจีน เยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี 

30 มิถุนายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยคุณพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับคณะจากสถาบัน PAMS โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อ “Wellness and Well-being Strategy” บรรยายโดย Mr. Paul Hawco, Corporate Director of Wellness ของ Dusit International ตามด้วยเวิร์กชอปการทำยาดมสมุนไพร โดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการสปาของวิทยาลัยดุสิตธานี   

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะจากสถาบัน PAMS ได้เดินทางไปยัง The Food School Bangkok พร้อมกับเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Innovative F&B Management of Dusit Hotels” โดยมี Mr. Stephane Carric, Corporate Director of Food & Beverage และคุณพชร ศรีวิชาญกุล Senior Manager of F&B Strategy & Transformation ของ Dusit International เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว