Hi

“ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา  

08 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี          นำโดยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ ปีที่ 12 ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา ภูมิปัญญาชุมชนตำบลหนองปลาไหล ซอยหนองเกตุใหญ่ 13 เมื่อวันก่อน  

กิจกรรมมนี้จัดขึ้นโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหลร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนา ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และรักษาวิถีชุมชนดั้งเดิมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาของบรรพบุรุษให้ดำรงไว้ รูปแบบของกิจกรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี มีการสาธิตวิธีลงแขกเกี่ยวข้าว โดยได้ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงนาศูนย์เรียนรู้ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีการทำนาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

31 พฤษภาคม 2023

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว