Hi

“เด็ก DTC สุดเจ๋ง เก่งยกทีม” ในรายการแข่งขัน “Nestle YOCUTA: Young Culinary Talents 2022 ” 

15 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้จัดโครงการร่วมกับ Nestle Professional Thailand ภายใต้ชื่อ YOCUTA: Young Culinary Talents 2022 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและการแข่งขันไอเดียในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารของเนสเล่ท์ เป็นการส่งมอบพร้อมกับส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม โดยมีนักศึกษา 27 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 7 คน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน  

รายละเอียดของผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

รายชื่อสมาชิกในทีมแก๊งค์นมผง ระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1. อาจารย์อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ 
 1. นายจิรภิรมย์ ไชยา 
 1. นายชยากร เลิศคชาธาร   

รองชนะเลิศอันดับ 2 

รายชื่อสมาชิกในทีม Future Food Innovators ระดับปริญญาโทและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1. ดร.สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์ 
 1. นางสาวอังคณา เอี่ยมสอาด   
 1. นายกวินพัฒน์ เลิศชัยศิรเมธ    
 1. นางสาวอาทิตยา มณฑล   

รองชนะเลิศอันดับ 3 

รายชื่อสมาชิกในทีม Vivid ระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1. อาจารย์ดวงกมล สุขมงคล 
 1. นางสาวพรลภัส ชาญไชย 
 1. นางสาวโชติกา อายุโรจน์ 
 1. นางสาวลลิดา โจ 
 1. นายธีรเดช บุญสุวรรณรัต 
 1. นายชวิน  พร้อมหมู่ญาติ   

รางวัลชมเชย 

รายชื่อสมาชิกในทีม Food Prompt Inventive ระดับปริญญาโทและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1. ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก 
 1. นายวรกานต์ บวรภโรทัย 
 1. นางสาวศศินันท์ ทองมาก 
 1. นางสาวพีรยา สุขวรรณวิทย์   

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว