Hi

“ความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วิทยาลัยดุสิตธานี และ มหาวิทยาลัยรังสิต

17 มีนาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” กับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการงานวิจัยในมนุษย์ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการจัดระบบการควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย ตลอดไปจนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งทางด้านหลักการงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน จึงได้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้โดยทางด้านวิทยาลัยดุสิตธานีจะได้มีการจัดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปีพ.ศ. 2563

ในขณะเดียวกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการวิจัยในมนุษย์ได้หลากหลายสาขาวิชา และได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานีต่อไป ก่อนการจัดทำและนำผลงานออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

22 กุมภาพันธ์ 2024

ปัจจุบันคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ใน Perception ของคนส่วนใหญ่มักตีความว่า นวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเท่านั้น ทั้งที่อันที่จริงแล้วนวัตกรรมมีความหมายหลากหลายมิติและกว้างไกลกว่านั้น ดังที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ให้คำนิยามไว้ว่า “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งคำว่า “สิ่งใหม่” ไม่ได้จำกัดแค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ในแวดวงธุรกิจยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริการ รูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่การพัฒนากระบวนการการทำงานและการบริหารงานโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ ก็ถือเป็นนวัตกรรมได้เหมือนกัน 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว