Hi

“ผนึกความร่วมมือ เสริมสร้างศักยภาพ” ระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

11 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร. ศิริพงศ์  รักใหม่  (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัย ได้ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมยศ ปัดน้อย  (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ณ บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่  เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ธุรกิจด้านการบิน อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว โดยมีส่วนสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศที่ผ่านมาอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังพบกับสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ดังนั้นการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในอุตสาหกรรมการบินจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ และยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เจริญรุดหน้าควบคู่ไปกับรากฐานที่แข็งแรงทางวิชาการเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงได้จัดตั้ง เครือข่ายวิจัยการบินแห่งชาติ (National Aviation Research Network) เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้ในอุตสาหกรรมการบิน การบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือนี้สามารถนำไปพัฒนาบุคลากรด้านการบินและการบริการให้มีคุณภาพในระดับสากลและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ “วิทยาลัยดุสิตธานี” และ “บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด” ได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวจึงมีความประสงค์ที่ทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ผ่านการจัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการในด้านอุตสาหกรรมการบิน การบริการและการท่องเที่ยว ไปจนถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

30 เมษายน 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว