Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

31 กรกฎาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ซึ่งมี นายประสิทธิ์ กาญจนเกตุ หัวหน้าฝ่ายกิจการ และ นางสาวธิดารัตน์ อิ่มใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการลงนาม 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และพัฒนาการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม พร้อมทั้งยังจะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่กล่าวมา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมของครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว