Hi

“พัฒนามาตรฐานการศึกษา และวิชาชีพ” วิทยาลัยดุสิตธานี และ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ

30 มิถุนายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำโดย  นายกฤษฎา ชุตินธร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย ผ่านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานจริงทางด้านวิชาชีพในรูปแบบของการเป็นวิทยากร การพัฒนาหลักสูตรให้อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน การจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับสายวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในงานวิจัย พร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งสององค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร จัดกิจกรรม French Toast Workshop ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จำนวน 30 คน เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว