Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ Duy Tan University เวียดนาม 

16 มกราคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีโอกาสเปิดรั้วต้อนรับทีมบริหารจาก Duy Tan University เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยการมาเยือนครั้งนี้ของ Duy Tan University เพื่อมาทำความร่วมมือทางวิชาการหรือ MoU ในโอกาสดังกล่าวมี ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วย คุณพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และ ดร.ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อันนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนช่องทางและโอกาสสำหรับนักศึกษาในการไปฝึกปฏิบัติงานหรือไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การร่วมกันจัดงานวิชาการของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนโอกาสให้บุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานีได้ออกไปบรรยายให้ความรู้และทำวิจัยต่างๆ ด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว