Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ Duy Tan University เวียดนาม 

16 มกราคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีโอกาสเปิดรั้วต้อนรับทีมบริหารจาก Duy Tan University เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยการมาเยือนครั้งนี้ของ Duy Tan University เพื่อมาทำความร่วมมือทางวิชาการหรือ MoU ในโอกาสดังกล่าวมี ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วย คุณพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และ ดร.ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อันนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนช่องทางและโอกาสสำหรับนักศึกษาในการไปฝึกปฏิบัติงานหรือไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การร่วมกันจัดงานวิชาการของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนโอกาสให้บุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานีได้ออกไปบรรยายให้ความรู้และทำวิจัยต่างๆ ด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว