Hi

รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

15 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ เมื่อวันก่อน  

โดยมี ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานีให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายภาคกลางตอนบนรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น มีการเดินชมวิทยาลัยเพื่อดูการเรียนการสอน ตลอดจนเรียนรู้ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย นำโดยนักศึกษาในโครงการ DTC Young Ambassador พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องอาหารมะฮอกกานี ซึ่งมีการรังสรรค์เมนูจากฝีมือของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  

ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมของวิทยาลัยได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการต้อนรับ การบริการและมารยาทของนักศึกษา เป็นการสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการโชว์ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการ 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

31 พฤษภาคม 2023

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว