Hi

เรียนรู้งานบริการมาตรฐานระดับโลก นักศึกษาป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ศึกษาดูงานที่หัวหิน

29 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดกิจกรรม DTC MBA’s Domestic Field Trip 2022 ขึ้น โดยนำนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรปริญญาโท เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิต D2 หัวหิน ร่วมกับศิษย์เก่าและบุคลากรของวิทยาลัย เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกของโรงแรมดุสิตธานีทั้ง 2 แห่ง โดยได้เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมอย่างเจาะลึก อีกทั้งยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น การอบรมเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manners) ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดรอบ ๆ โรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และที่พิเศษสุดเหนืออื่นใดก็คือ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงแรมดุสิตธานีมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สุดเอกซ์คลูซีฟให้แก่นักศึกษา  

กล่าวได้ว่า การศึกษาดูงานนี้ได้มอบประสบการณ์การเรียนรู้งานบริการระดับโลกตามมาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งนับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับนักศึกษาป.โท วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว