Hi

เรียนรู้งานบริการมาตรฐานระดับโลก นักศึกษาป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ศึกษาดูงานที่หัวหิน

29 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดกิจกรรม DTC MBA’s Domestic Field Trip 2022 ขึ้น โดยนำนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรปริญญาโท เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิต D2 หัวหิน ร่วมกับศิษย์เก่าและบุคลากรของวิทยาลัย เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกของโรงแรมดุสิตธานีทั้ง 2 แห่ง โดยได้เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมอย่างเจาะลึก อีกทั้งยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น การอบรมเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manners) ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดรอบ ๆ โรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และที่พิเศษสุดเหนืออื่นใดก็คือ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงแรมดุสิตธานีมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สุดเอกซ์คลูซีฟให้แก่นักศึกษา  

กล่าวได้ว่า การศึกษาดูงานนี้ได้มอบประสบการณ์การเรียนรู้งานบริการระดับโลกตามมาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งนับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับนักศึกษาป.โท วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว