Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศศักดา โชว์ผลงานสุดเจ๋ง

29 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมแสดงผลงานการวิจัย ในงานจัดนิทรรศการสัมมนา เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและ นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน   

สำหรับผลงานที่ได้นำไปแสดงเป็นผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ตำรับอาหารไทย ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล ตามมาตรฐานจากงานวิจัยของวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมกับผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ได้แก่ ผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายอเสริมสาหร่ายพวงองุ่น  และผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา แดงขาว  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากปลานวลจันทร์เสริมสาหร่ายพวงองุ่น  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาและการนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ สำหรับเป็นต้นแบบหรือแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกลุ่มมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว