Hi

“สืบสานประเพณีลอยกระทง” ชาว DTC ยิ้มรับความสนุกสนานในวันแห่งความสุข 

15 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันลอยกระทง 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ชาววิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้สนุกสนานกันอย่างถ้วนหน้ากับงาน DTC Loy Krathong Festival 2022 ที่จัดขึ้นจัดโดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมต่าง ๆ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 1 งานนี้ไม่เพียงช่วยสืบสานประเพณีดีงามของไทย แต่ยังถือเป็นการคืนความสุขให้แก่ชาว DTC ทุกคน หลังจากที่ต้องว่างเว้นการจัดงานไปพักใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมการออกร้านของชมรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีการประกวดประดิษฐ์กระทงที่ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันต่างตั้งใจประดิดประดอยกระทงใบตองออกมาได้อย่างสวยงาม และมีการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 คนที่แต่งกายมาในคอนเซ็ปต์ยุค ’90 ต่างออกลีลาการเดิน ตลอดจนชิงไหวชิงพริบกันในรอบสัมภาษณ์แบบไม่มีใครยอมใคร จนทำให้คณะกรรมการหนักใจมากในการที่จะตัดสินมอบสายสะพายนางนพมาศปีนี้ให้แก่ใคร 

ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพ มาเป็นประธานในงาน พร้อมกับร่วมลอยกระทงในสระน้ำจำลอง เพื่อเป็นตัวแทนของชาว DTC ในการปล่อยความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำ และให้ความสุขหลั่งไหลมาสู่ชาว DTC ทุกคน 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว