Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีชื่นบาน สนุกสนานในวันลอยกระทง 

01 ธันวาคม 2023

ผ่านไปแล้วอย่างชื่นมื่นสนุกสนานกับกิจกรรม DTC Loy Krathong Festival 2023 ในวันลอยกระทงเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เนรมิตลานจอดรถหน้าอาคาร 1 ให้เป็นลานกิจกรรมที่เต็มไปด้วยการออกร้านของทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การละเล่นชิงรางวัลต่างๆ มากมาย และแน่นอนว่ามีสระน้ำจำลองให้ผู้ร่วมงานได้ลอยกระทงสมความตั้งใจในวันสำคัญประจำปีนี้ด้วย 

กิจกรรม DTC Loy Krathong Festival 2023 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประดิษฐ์กระทงฝีมือโดยทำมาจากใบตอง การประกวดนางนพมาศ หรือการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนโชว์ลีลาและน้ำเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร  

โดยผลการแข่งขันต่างๆ มีดังนี้ 

การประกวดนางนพมาศ 

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาววรกมล โพธิจักร รับเงินรางวัล 1,500 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศศิวรรณ เนรเพ็ชร รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนัทวรรณ ศิริกาล รับเงินรางวัล 800 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวธัญชนก เทพภิบาล รับเงินรางวัล 500 บาท 
 • รางวัล Popular Vote นางสาวสุพิชขตา ค้ำคูน รับเงินรางวัล 1,200 บาท 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

 • รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ คุ้มม่วง รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณสินธุ์ รับเงินรางวัล 800 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวธาราทิพย์ คงเข็ม รับเงินรางวัล 500 บาท

การประกวดการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง  

 • รางวัลชนะเลิศ ทีมเด็กดอกฯ นายพสิษฐ์ จงกิจ นายศิวกร วงษ์คำภา นางสาวณัฐชฎา แสงศุภวิจิตรกุล และ นายสิรวิชญ์ ภูมิภมร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Ben10 นางสาวนันท์นรินทร์ อินชูวงศ์ นางสาวจณิสสา ศรีประยูร และ นางสาวกัญญาณัฐ เเซ่ลิ้ม  
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมดุสิตนิรมิตร นายศราวุฒิ ดาวเรืองรัมย์ นางสาวกมลรัตน์ มานะดี นางสาวภควดี เทศน์ธรรม และ นางสาววรรณวนัช ทองเจริญ 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมกระทงแบบใดห์ by หงส์ไทย นางสาวสุทธิณี เสือคำราม นางสาวสุพิชญา มาพรม นายธนพล เนตรล้อมวงค์ และ นางสาวนภศร ประยูร 

กิจกรรม DTC Loy Krathong Festival 2023 ในครั้งนี้จึงไม่เพียงทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยความสุขสนุกสนาน สมดังเป้าหมายของสโมสรนักศึกษาซึ่งเป็นผู้จัดงาน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว